Home » ACHAFR

ACHAFR staat voor Antique Classic and Historic Automobile World Fellowship of Rotarians en is de internationale associatie van Rotarians gericht op het promoten, in standhouden en gebruiken van klassieke en bijzondere automobielen. Dit is tevens een middels om de onderlinge Fellowship en service op dit gebied te vergroten.

De ACHAFR werd in 1988 opgericht en is inmiddels verspreid over meer dan 20 landen in Europa, Noord-Amerika, Australië en Azië. De voornaamste activiteiten van de ACHAFR zijn:

  • Initiëren van oprichting van nieuwe Chapters
  • Ondersteunen van nationale Chapters
  • Organiseren van evenementen
  • Initiëren en coördineren van onderling contact tussen verschillende Chapters
  • Initiëren en coördineren van tenminste 1 Europese Rally per jaar (de Annual ACHAFR Tour)
  • Onderhouden van website die dient als platform voor alle aangesloten Chapters en individuele leden

Leden van de RRAF Nederland zijn automatisch ook aangesloten bij de ACHAFR en ontvangen alle relevante informatie.

Nog meer informatie is te vinden op de WEBSITE ACHAFR